KANCELARIA NOTARIALNA
ŁUKASZ ROCZNIAK

TAKSA NOTARIALNA

1. Przy umowach sprzedaży, darowizny, zamiany, podziału majątku, bądź zniesienia współwłasności nieruchomości taksa liczona jest od wartości przedmiotu umowy w następujący sposób

do 3.000,00 zł - 100 zł

3.000 zł do 10.000 zł - (wartość - 3.000 zł) x 3% + 100 zł

10.000 zł do 30.000 zł - (wartość - 10.000 zł) x 2% + 310 zł

30.000 zł do 60.000 zł - (wartość - 30.000 zł) x 1% + 710 zł

60.000 zł do 1.000.000 zł - (wartość - 60.000 zł) x 0,4% + 1.010 zł

1.000.000 zł do 2.000.000 zł - (wartość - 1.000.000 zł) x 0,2% + 4.770 zł

od 2.000.000 zł - (wartość - 2.000.000 zł) x 0,25% + 6.770 zł

(nie więcej niż 10.000,00 zł, w I gr. 7.500 zł)

2. Protokół:

- zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł

- walnego zgromadzenie akcjonariuszy – 1 100 zł

- zgromadzenia wspólników innej spółki albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł

- zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł

3. Umowa majątkowa małżeńska – 400 zł

4. Testament:

- t. zawierający jedynie powołanie spadkobiercy – 100 zł

- t. zawierający zapis, polecenie, wydziedziczenie – 150 zł

- odwołanie testamentu – 30 zł

5. Pełnomocnictwo

- p. zawierające umocowanie do jednej czynności – 30 zł
- p. zawierające umocowanie do kilku czynności – 100 zł

6. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 100 zł

7. Poświadczenie dziedziczenia:

- protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł

- zaświadczenie o powołaniu wykonawcy – 30 zł

- protokół dziedziczenia – 100 zł

- akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł

8. Poświadczenia

- p. zgodność odpisu z okazanym dokumentem - 6 zł od strony

- p. czasu okazania dokumentu - 6 zł od strony

- p. pozostawania przy życiu lub w danym miejscu – od 5 do 30 zł

- p. podpisu na dokumencie – od 20 zł do 300 zł

9. Wypis aktu notarialnego - 6 zł od strony


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.)

Dodatkowo notariusz zobowiązany jest do pobrania podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn, jak również opłaty sądowej.