KANCELARIA NOTARIALNA
ŁUKASZ ROCZNIAKKancelaria Notarialna Łukasz Roczniak

58-300 Wałbrzych, Rynek 3/1

mail: kancelaria.notarialna@prokonto.pl

Kancelaria Notarialna zakończyła działalność.

W sprawach dotyczących dokonanych czynności notarialnych proszę o kontakt mailowy lub na tel. 605406059. Dziękuję za okazane zaufanie.

Łukasz Roczniak

fot. www.oczydolnegoslaska.pl


Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.


„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

-tekst ślubowania notariuusza-